ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

2024-02-20
Logo flaga i godło PL + logo MRPiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie, w związku z przystąpieniem Gminy Niechlów do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

W ramach Programu zapewnia się usługi asystencji osobistej świadczone Uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej Asystentem, mające na celu wspieranie Uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W szczególności usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez Asystenta w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparciu Uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparciu Uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparciu Uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparciu Uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zakłada się, że w 2024 r. w ramach Programu usługami asystencji na terenie Gminy Niechlów zostaną objęte 4 osoby z niepełnosprawnością, w tym:

 1. 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne),
 2. 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),
 3. 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne).

 

Czytaj całość artykułu "Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Regulamin AOOzN (plik pdf 497KB)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 824KB)
 3. załącznik nr 2 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 538KB)
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 615KB)
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 359KB)
 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 837KB)
 7. Załącznik nr 6 do Regulaminu AOOzN (plik pdf 629KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zimowe zajęcia w Klubie „Senior +”

2024-02-09

          Podczas zajęć w Klubie świetnie sprawdzają się prace odprężające, które jednocześnie wymagają skupienia - prace manualne, muzyka i taniec, rękodzieło, malowanie, aranżacje kwiatowe, szydełkowanie. W trakcie zajęć z szydełkowania powstają niezwykle piękne oraz oryginalne rękodzieła. Własnoręcznie wykonany szalik czy czapka daje nam sporo satysfakcji. Sami możemy wybrać kolor i wzór. To wyciszające hobby niezwykle wciąga.

          W czasie styczniowych zajęć wykonaliśmy bransoletki oraz naszyjniki z koralików i drewnianych elementów. Początkowo aktywność ta może wydawać się trudna, ale bardzo szybko zaczynamy czerpać z niej przyjemność. Przedmioty ręcznie wykonane dają nam dużo satysfakcji i z dumą możemy je prezentować. To świetne zajęcie dla osób ceniących kreatywność i oryginalność.

          Zajęcia kulinarne to z kolei dobra okazja, aby wzajemnie opowiedzieć o swoich ulubionych potrawach, wymienić się przepisami. Wspólnie z seniorami przygotowujemy dania,  lubimy te urozmaicone smakami zajęcia.

          Ruch wpływa zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Ćwiczenia powodują wytwarzanie pozytywnych endorfin, które wpływają na nasze dobre samopoczucie. Warto każdego dnia zadbać o odrobinę ruchu - podczas naszych spotkań również robimy krótkie przerwy na chwilę gimnastyki. O odpowiednio dobrane ćwiczenia, które wzmacniają stawy, mięśnie oraz poprawiają krążenie dba rehabilitant podczas cyklicznych zajęć.

 Anna Maćkowiak-Górska
 opiekunka w Klubie „Senior+” w Żuchlowie

zajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęcia kulinarnezajęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

2024-01-22

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt. 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość artykułu "Można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

2024-01-17

Informujemy, że osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym, zamieszkujące na terenie Gminy Niechlów, mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty.  

Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 780 017 821 i umówić się na indywidualne spotkanie ze specjalistą.

Spotkania  odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Koniec roku w Klubie „Senior+”

2024-01-09

            Pierwsze dni grudnia to przygotowania uczestników Klubu „Senior+” w Żuchlowie do obchodów dotyczących Praw Człowieka i Praw Dziecka. Wspólnie z nauczycielami i uczniami szkoły podstawowej w Niechlowie przygotowaliśmy spektakl, teatr światła i cienia, który mogliśmy wystawić podczas obchodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie. Nasz występ spotkał się z ogromnymi brawami i gratulacjami ze strony widowni.

Wszystkim ludziom na świecie przysługują takie same prawa - są to prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wszystkie prawa dziecka są zapisane w Konwencji o prawach dziecka - to zbiór swobód, wolności i zabezpieczeń dotyczących realizacji najważniejszych potrzeb, które należą się wszystkim dzieciom. Prawa są po to, aby wspierać w rozwoju, gwarantować  jak najlepsze warunki do życia i pomagać w tym, aby  głos dziecka był słyszany.

            Grudzień to miesiąc intensywnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. W Klubie również czas upłynął w tematyce świątecznej. Na zajęciach manualnych powstały piękne prace: stroiki, kartki świąteczne, witraże. Przygotowaliśmy słodki poczęstunek, aby przy wspólnym śpiewaniu kolęd zakończyć pracę w Klubie „Senior+” w 2023 roku. Złożyliśmy sobie serdeczne życzenia. Był to czas pełen wzruszeń i uśmiechu.

Anna Maćkowiak-Górska
opiekunka w Klubie „Senior+” w Żuchlowie

KlubKlubspektaklspektaklspektaklzajęciazajęciazajęciazajęciaKlubzajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie on-line "Bezpieczny senior"

2024-01-05

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Czytaj całość artykułu "Szkolenie on-line "Bezpieczny senior""

Informacja

Załączniki:

 1. Program (plik pdf 594KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

2 stycznia 2024 r. GOPS będzie NIECZYNNY

2023-12-29

Informujemy, że 2 stycznia 2024 r. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

2023-12-29

Informujemy, że w 2023 r. został ogłoszony program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu "Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa"

2023-12-29

Informujemy, że w 2023 r. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego został ogłoszony program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).

Na realizację zadań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Czytaj całość artykułu "Program "Opieka wytchnieniowa""

Ikonka symbolizująca artykuł

2 stycznia 2024 r. GOPS będzie NIECZYNNY

2023-12-28

Informujemy, że 2 stycznia 2024 r. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Listopad w Klubie „Senior+”

2023-12-11

            Listopad to szczególny czas, który pozwala docenić wartości, wiedzę i ogromne doświadczenie naszych Seniorów. To właśnie w tym miesiącu w  kalendarzu pojawia się  Dzień Seniora, który jest okazją do uroczystego celebrowania dojrzałego wieku. Przygotowania programu artystycznego do tego dnia uczestnicy Klubu „Senior+” w Żuchlowie rozpoczęli już w październiku, aby 15 listopada móc przedstawić zaproszonym gościom piosenki, wiersze, rymowanki, jak również prezentując zabawne dowcipy o seniorach i niezwykle ciekawym życiu na emeryturze, które  rozbawiły zgromadzonych gości. Wspólnie przygotowaliśmy drobny poczęstunek w formie pierogów, pysznych ciast oraz gorących napoi. Poza pięknymi życzeniami, seniorzy za swą wyjątkową aktywność otrzymali upominki oraz pyszny tort. Nie zabrakło uśmiechów i uścisków od przybyłych gości - za co  serdecznie  wszystkim dziękujemy! Umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, mogą być wzorem i przykładem dla młodszych – jak cieszyć się  życiem.

            Seniorzy wykonują robótki ręczne np. różyczki, aniołki, dekoracje świąteczne, kolorowanki dbające o sprawności manualne. W miarę możliwości zapewniamy sobie  rozrywkę intelektualną - krzyżówki, rebusy, łamigłówki. Nie brakuje lekcji „wychowania fizycznego” pod okiem rehabilitanta. W końcu, aby być zdrowym, trzeba jak najwięcej się ruszać. Śpiewamy i gramy na instrumentach, dzięki czemu wyzwalamy naturalną radość i poprawiamy nastrój. Nauka tekstu wspiera działanie pamięci i pozwala ćwiczyć umysł, zmniejsza poziom stresu oraz rozładowuje   emocje. Śpiew uspokaja, działa kojąco. Wspólny śpiew sprzyja integracji między seniorami.

Anna Maćkowiak-Górska
opiekunka w Klubie „Senior+” w Żuchlowie

 

Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniorazajęciaciasteczkazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęciazajęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na spotkanie w sprawie tworzenia rodzin zastępczych

2023-12-01

11 grudnia (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie odbędzie się spotkanie poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze przybliży aspekty związane z zastępczym rodzicielstwem - formalnościami i wymaganiami dla potencjalnych kandydatów.
Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukujemy kandydatów na opiekuna prawnego

2023-11-24

Poszukujemy osoby chętnej do opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną, przebywającą w domu pomocy społecznej.

Opiekun prawny ustanowiony przez sąd sprawuje:

 • pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun zarządza finansami osoby objętej opieką, dba, aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu.
 • zarząd nad jego majątkiem - dbanie o majątek,
 • reprezentuje go wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

 • Nie może być ustanowiona opiekunem prawnym osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub została pozbawiona praw publicznych.
 • Nie może być ustanowiony opiekunem prawnym ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niechlowie, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel. 65 543 56 21.

UWAGA! O ustanowieniu kandydata opiekunem prawnym decyduje sąd.
 

Czytaj całość artykułu "Poszukujemy kandydatów na opiekuna prawnego"

Ikonka symbolizująca artykuł

24 listopada GOPS czynny do 13.00

2023-11-22

Informujemy, że 24 listopada 2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie będzie czynny do godz. 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

2023-11-20

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Czytaj całość artykułu "Webinarium dla seniorów i ich opiekunów"

CEDUR
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia w Klubie „Senior+”

2023-11-13

            Karmniki dla ptaków, świece zapachowe i kolorowe mydełka to kolejne wytwory rąk naszych zdolnych seniorów, które powstały w ramach klubowych zajęć. Wyobraźni klubowiczom nie brakowało, umiejętności również, wyczarowali zatem – pod okiem opiekunek – pachnące i barwne drobiazgi.

            Piękna pogoda sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu i podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej. Ulubione kije do nordic walking były często używane w trakcie długich spacerów po okolicy. Systematycznie odbywały się również zajęcia z gimnastyki pod okiem rehabilitanta.

            Górka Macieja w Sicinach była jednym z punktów docelowych wycieczek Klubowiczów. Było ognisko, był śpiew i dużo radości ze wspólnie spędzonego czasu. Seniorzy wypróbowali również urządzenia znajdujące się na placu i obiecali sobie częste powroty w to miejsce.

            Odpowiednie zajęcia dla seniorów mogą pomóc na dłużej zachować sprawność intelektualną i fizyczną oraz witalność. W zależności od zainteresowań, każdy może spróbować swoich sił np. w tańcu, fotografii, malarstwie, rękodziele lub ogrodnictwie. Takie zajęcia dla seniorów dają szansę wymiany doświadczeń oraz możliwość poszerzania własnych horyzontów.

warsztatywarsztatyozdobyozdobyzajęciaozdobymydełka i świecewycieczkaognisko
Ikonka symbolizująca artykuł

Koniec lata w Klubie „Senior+”

2023-10-09

Wrzesień był bardzo aktywnym miesiącem dla Klubowiczów. Przede wszystkim uczestnicy wzięli udział w dwudniowej wycieczce w ramach zadania „Rada Seniorów Gminy Niechlów integruje seniorów”. Wraz z Radą Seniorów zwiedzono Złotoryję i okolice. Zgodnie z programem odbyła się wizyta studyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, rozmowy z przedstawicielami Rady Seniorów w Złotoryi, integracyjne ognisko i wspólne śpiewanie. Atrakcje Krainy Wygasłych Wulkanów dostarczyły dużo wrażeń seniorom i pozostawiły piękne wspomnienia.

Przez cały wrzesień piękna pogoda  sprzyjała spacerom po okolicy gminy. Szczególnie lubiany przez klubowiczów jest Nordic walking.  Dla równowagi, spalone w czasie marszu kalorie, uzupełniane były na bardzo lubianych zajęciach kulinarnych.

Ponadto seniorzy na zajęciach w Klubie stworzyli kolejne piękne dekoracje metodą decoupage: obrazy zwierząt, pięknych łąk kwiatowych. Przy wykonywaniu ozdób uczestnicy wykorzystali materiały naturalne -  drewniane krążki, suszone rośliny. Podczas zajęć powstały piękne wisiory, bransoletki, jak również szkatułki na wykonane rękodzieła.

wycieczkaKlubowiczewycieczkarehabilitacjazajęciazajęciazajęcia
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
tel./faks (65)543-56-21

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO