Aktualności


WYŻSZE ŚWIADCZENIA RODZINNE

2016-10-28

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego od 01-11-2016r.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. wynosi:
* kryterium ogólne – 674 zł,
* kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwoty zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada br. zasiłek rodzinny wynosić będzie 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł) i 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł).
Również wzrosną kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych :
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł),powyżej 5 roku życia – 110 zł (wzrost o 10 zł)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5zł),
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do kwoty193zł nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego 273 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
* zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
* specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
* świadczenie rodzicielskie 1.000zł

Nie zmieni się też wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł) oraz kwota świadczenia pielęgnacyjnego (1.300 zł).


AKCJA ZIMA

2016-10-28

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, potrzebujące wsparcia.

Prosimy zatem o:

- zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń zdrowia
i życia,

- zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimy przebywają w miejscach
niemieszkalnych,

- sygnalizowanie o osobach starszych, niepełnosprawnych wymagających
pomocy,

- reagowanie na sytuacje zagrożenia i udzielanie wsparcia na miarę możliwości
dla osób potrzebujących pomocy.


W razie potrzeby prosimy dzwonić:

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie ul. Głogowska 31
65- 543-56-21

* Komenda Powiatowa Policji – 65-543-22-53 , lub 997


POSIŁKI DLA DZIECI

2016-09-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 543 56 21 lub w siedzibie Ośrodka.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji