Aktualności


Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze

2017-07-19

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHLOWIE informacje o zasadach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze.

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia1 października 2017r. do dnia 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

czytaj całośćczytaj całość...


STYPENDIUM SZKOLNE - INFORMACJA

2017-07-19

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski oraz załączniki można pobrać od dnia 01.08.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, pok. Nr 8
2. Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2017r. do dnia 15.09.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, pokój nr 8

czytaj całośćczytaj całość...


WYŻSZE ŚWIADCZENIA RODZINNE

2016-10-28

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego od 01-11-2016r.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. wynosi:
* kryterium ogólne – 674 zł,
* kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwoty zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada br. zasiłek rodzinny wynosić będzie 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł) i 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł).
Również wzrosną kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych :
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł),powyżej 5 roku życia – 110 zł (wzrost o 10 zł)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5zł),
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do kwoty193zł nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego 273 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
* zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
* specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
* świadczenie rodzicielskie 1.000zł

Nie zmieni się też wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł) oraz kwota świadczenia pielęgnacyjnego (1.300 zł).


AKCJA ZIMA

2016-10-28

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, potrzebujące wsparcia.

Prosimy zatem o:

- zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń zdrowia
i życia,

- zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimy przebywają w miejscach
niemieszkalnych,

- sygnalizowanie o osobach starszych, niepełnosprawnych wymagających
pomocy,

- reagowanie na sytuacje zagrożenia i udzielanie wsparcia na miarę możliwości
dla osób potrzebujących pomocy.


W razie potrzeby prosimy dzwonić:

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie ul. Głogowska 31
65- 543-56-21

* Komenda Powiatowa Policji – 65-543-22-53 , lub 997
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji